homepage.jpg

 

 

 

UNDERGROUND EXPLORERS
Julianaweg 30
1949 AR Wijk aan Zee
tel. 06-29590008 

 

Energie, Grondwater, 3D planning ondergrond, Klimaatadaptatie:
drs. Marc van Someren
marc@undergroundexplorers.nl

 

Juridisch, procedureel en cooperaties:
mr. Josephine Paulussen 
josephine@undergroundexplorers.nl

Under your feet, we begin

Welkom bij de adviseurs van Underground Explorers. Wij zijn een jong bedrijf met ruim 20 jaar 'underground' ervaring in onderzoek, advies, (proces)ondersteuning, modellering en beleidsontwikkeling. Onze dienstverlening reikt van inhoudelijk technisch en juridisch advies tot beleidsmatig en management advies en bestrijkt inhoudelijk het spectrum van bodemenergie, geohydrologie en 3D ondergronds ruimtegebruik. Wij adviseren in het speelveld van duurzaamheid, klimaatneutraliteit, energie-coöperaties, energie onafhankelijkheid, klimaatadaptatie, stedelijk grondwater en ondergrondse ontwikkeling. Dit alles binnen een veranderende maatschappij met een terugtredende overheid en de 'koninklijke' oproep aan de burgers om te participeren.

Wij ondersteunen overheden bij het opstellen en ontwikkelen van visies en beleid voor bodemenergie, duurzaam gebruik van de ondergrond en stedelijk grondwaterbeheer. Gedurende het gehele beleidsproces treden wij adviserend op. Voor private en publieke partijen adviseren wij op projectbasis op deze vakgebieden.  

Underground explorers zijn gespecialiseerd bij juridische geschillen op het vakgebied van bodemsanering, grondwater, bodemenergie en ondergronds ruimtegebruik. Zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk.  

Onze aanpak is pragmatisch, onze kennis uitgebreid....wij beginnen waar uw voeten eindigen!

tom tompson