Under your feet, we begin

Welkom bij Underground Explorers, een jong bedrijf met 20 jaar 'underground experience'.  Wij adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in de ondergrond.
Technisch, juridisch en beleidsmatig advies en omgevingsmanagement.

Onze kernactiviteiten zijn bodemenergie, geothermie, geohydrologie.
Gespecialiseerd in inpassing van ondergrond thema's in ruimtelijke plannen en visies.

Wij werken in het speelveld van energietransitie en stedelijke ontwikkeling.  Juridisch ondersteunen wij de opdrachtgever bestuursrechtelijk & privaatrechtelijk.   

Wij ondersteunen overheden bij het opstellen en ontwikkelen van visies en beleid voor energietransitie, klimaatadapatie en ruimtelijke kwaliteit. De ondergrond biedt meer dan ooit de basis voor een duurzame toekomst.

Onze aanpak is pragmatisch, ons netwerk uitgebreid.