Duurzame energieopwekking is super hot en cool!
Met een verse klimaatagenda op naar een gasloos 2050.
Warmtenetwerken, warmteplannen, warmtepompen, bodemenergieplannen, aardwarmte: alles is vollop in ontwikkeling.

Wij adviseren bij:

  • open en gesloten bodemenergiesystemen
  • ruimtelijke inpassing van bodemenergie
  • interferentiegebieden en bodemenergieplannen
  • warmteplannen
  • gasloze nieuwbouw en aansluitplicht
  • ondergrondse ruimtelijke ordening
  • geothermie

Wij adviseren de Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten, Ontwikkelaars, Bedrijven, Instellingen, Coöperaties en particulieren.

Duurzame bodemenergie :  Under your feet, it begins