Warmtenetwerken

Met de gestage opkomst van warmtenetwerken is een duurzame koers ingeslagen voor de warmtevoorziening in Nederland. Gaan warmtenetwerken het gasdistributienetwerk in Nederland verdringen? In Denemarken is het al zo ver, daar wordt grootschalig het aardgas netwerk verruild voor warmtenetwerken.

Warmtenetwerken kunnen gevoed worden vanuit diverse warmtebronnen. Genoemd worden de restwarmte uit petrochemische industrie, afvalverbrandingscentrales, biomassa centrales, WKK's, geothermie en WKO-systemen.

Groot voordeel van warmtenetwerken zijn de zeer stabiele aanvoer van warmte, de minimale storingsgevoeligheid en de zeer lage onderhoudskosten. Knelpunten om het netwerk 'in de grond te krijgen' zijn warmteverliezen en de hoge investeringskosten. Daarbij speelt de noodzaak om een voldoende groot potentiaal aan afnemers te krijgen een belangrijke rol.

In Nederland is sinds 2008 de vereniging 'Warmtenetwerk' actief. Deze vereniging is koploper op het gebied van nationale ontwikkelingen op dit vlak. De vereniging kijkt ook regelmatig buiten de landsgrenzen om de internationale ontwikkelingen op het gebied van warmtedistributie op de voet te volgen.