Ontwikkelingen geothermie

Marc van Someren is sinds 2011 betrokken bij geothermie Haarlem.

Aanvraag opsporingsvergunning 2016

Contact met TNO, EZ, Floricultura, GERF, Daldrup,

Alliander DGO, prov NH, MRA.

Actueel is de reprocessing van seismische data door Panterra