Ondergronds ruimtegebruik

De ondergrond speelt al sinds eeuwen een belangrijke rol als basis voor wonen en landbouw. Bijna vanzelfsprekend werd een dorp gevestigd op een wat hogere en drogere strandwal, kreekrug of rivierduin.  Daarbij speelde natuurlijk ook de aanwezigheid van geschikte gebieden voor landbouw en de aanwezigheid van delfstoffen en grondwater een belangrijke rol.

De functie en waarde van de ondergrond is de laatste jaren meer en meer in het nieuws. In stedelijk gebied drukt het bovengronds ruimtegebruik haar stempel op het gebruik van de ondergrond. Echter ook in landelijk gebied is de ondergrond in het nieuws, dan vaak echter in verband met de mogelijkheid om de ondergrond als opslagreservoir te gebruiken voor bijvoorbeeld schadelijke stoffen. Of door de grootschalige verzakkingen ten gevolge van langdurige 'mining' van gas, olie of grondwater . De ondergrond heeft daarnaast een practisch onopgemerkte rol als natuurlijke reservoir voor bijvoorbeeld de conservering van grondwater.

Het toenemende gebruik van de bovengrond vertoont dus een directe relatie met het gebruik van de ondergrond en kan druk gaan uitoefenen op de aanwezige "schaarse goederen" als ruimte, energie en water.

Bovengronds is in Nederland practisch alles geordend via structuurvisies en bestemmingsplannen. Efficient gebruik van de ondergrond is echter niet of nauwelijks vastgelegd. Vooral in stedelijk gebied neemt het gebruik van de ondergrond toe en is ordening, borging en eenduidgheid over het gebruik van de ondergrond gewenst.

Underground Explorers zijn actief bij het opstellen van visies en bestemmingsplannen voor het gebruik van de ondergrond. Omgevingsvisie met de ondergrond als basis..... neem contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

    Wet basisregistratie ondergrond - 13-03-2014