Visie ondergrondse ruimte

Hoe gaan we de ondergrondse ruimte in dit land gebruiken in de toekomst? Wordt de ondergrond bestemd als te beschermen gebied in verband met aanwezigheid van drinkwater?  Of gaan we functies in de diepte ordenen en stapelen we bijvoorbeeld bodemenergie op geothermie dat weer bovenop de opslag van CO2? Over welke diepte hebben we het eigenlijk bij toepassingen en visies voor het gebruik van de ondergrond?

Hoe gaan we om met klimaatambities? Klimaatadaptief en klimaatneutraal? Zijn de overheden klaar voor verandering  en steden klimaatbestendig? Waar passen we bodemenergie toe en waar gebruiken we de ondergrondse ruimte om water te bergen?

Hoeveel kabels en leidingen passen er nog bij straks? Willen we nog ruimte overhouden voor groen? Groen ? Ja...bomen hebben ook wortels ! Tot slot zijn in stedelijk gebied ook nog bouwwerken in de ondergrond aanwezig. Denk hierbij aan bergbezinkbasins, parkeergarages, kelders en tunnels.

Voor iedereen is het duidelijk dat er een knelpunt is bij het gebruik van de ondergrond. Maar wie neemt de regie? Het sectorale werken en denken leidt regelmatig tot inefficient gebruik van de ondergrond. Dit geldt binnen gemeentelijke organisaties maar zeker ook bij private marktpartijen. Het gebrek aan afstemming resulteert vaak tot kostenverhoging en meer overlast voor de omringende "bovengrond" gebruikers!

Conclusie: aan de slag om werk- en planningsprocessen van de gebruikers van ondergrond beter op elkaar af te stemmen en ontwikkel als overheid in samenspraak met de gebruikers een visie voor long-term duurzaam gebruik van de ondergrond. Een analyse van kosten en baten bij optimale afstemming in de ondergrond maakt al snel duidelijk dat een visie op de ondergrobndse ruimte meer dan de moeite waard is. Neem voor meer informatie contact op met Marc van Someren via de mail marc@undergroundexplorers.nl of bel 06-29590008.