Warmtewet

Na ruim 10 jaar passen en meten is de Warmte Wet in werking getreden. De wet is met name ontwikkeld om de kleinverbruikers  financieel te beschermen. Grootverbruikers worden geacht hun eigen boontjes te kunnen doppen.

De Warmtewet richt zich op de bevordering van betrouwbare en betaalbare warmtelevering aan alle verbruikers met een aanlsuiting van maximaal 100 kilowatt. Het kan hierbij gaan om stadsverwarming en blokverwarming.

 In de Warmtewet is de opgenomen maximumprijs gebaseerd op het zogeheten Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) principe. De NMDA-prijs wordt afgeleid uit een vergelijking tussen het energieverbruik van woningen aangesloten op gas- respectievelijk warmtenetten. Het NMDA principe brengt met zich mee dat een verbruiker aangesloten op een wamtenet voor zijn energieverbruik niet meer betaalt dan een vergelijkbar persoon die is aangesloten op een gasnet.