Projecten 3d-ondergrond

Visie Ondergrondse Ruimte, 2013-2014 Gemeente Haarlem

Ondergronds bestemmen 2011-2012
Facet bestemmingsplan bedrijventerrein Waarderpolder, 3d-ordening

Publicatie:
Bodemenergie en het bestemmingsplan, "waarom bodemenergie onderdeel uitmaakt van ruimtelijke ordening".  Bodem, nr. 6,  december 2012.
Auteurs: drs. M.H. van Someren(Bodem en Water Consult), drs. ing. E. Schurink (CSO), mr. A.J. Meeuwissen(Bugel-Hajema),