Gesloten bodemenergiesystemen

Gesloten bodemenergiesystemen (GBES) kenmerken zich doordat er geen grondwater wordt verpompt. In de systemen wordt warmte gewonnen met hulp van in de ondergrond aangebrachte bodemlussen waarin een vloeistof wordt rondgepompt.  De ondergrond draagt de "bodemwarmte" over aan de vloeistof in de bodemlus.

Voor de toepassing van verwarming wordt met een  warmtepomp de temperatuur van de vloeistof in de bodemlus verhoogd tot het gewenste niveau van verwarming. Een efficiente toepassing van bodemenergie is mogelijk bij gebouwen die met lage temperatuur verwarming kunnen worden verwarmd.

In Nederland is het gangbaar om de systemen verticaal in een boorgat in de bodem aan te brengen. Met de huidige technieken wordt de bodemlus maximaal tot circa 180 meter diepte aangebracht. Afhankelijk van de energievraag is voor een enkele woning de een totale lengte van 150 a 300 meter bodemlus nodig.

GBES worden veel toegepast voor woningen en kleinere kantoren. De regelgeving voor GBES is beschreven onder het menu "Wetgeving bodemenergiesystemen".