Nieuwe richtsnoer energiesteun

Nieuwe (ontwerp)richtsnoeren voor milieu- en energiesteun

Het belangrijkste van de nieuwe ontwerprichtsnoeren voor milieu- en energiesteun is dat de Commissie (meer) mogelijkheden creƫert voor tot steun aan de energiesector.

Met de nieuwe (ontwerp)richtsnoeren voor milieu- en energiesteun 2014-2020 wil de Commissie meer (eenvoudigere en duidelijkere) mogelijkheden bieden voor steun op het gebied van milieubescherming dan de huidige richtsnoeren doen. Daarnaast zijn de richtsnoeren van belang voor de mogelijkheid om staatssteun te verlenen aan de energiesector. De nadruk ligt op het faciliteren van duurzame energie. Ook kan onder bepaalde voorwaarden staatssteun voor energie-infrastructuur worden verstrekt. Sommige categorieƫn milieu- en energiesteun worden ook opgenomen in de nieuwe ontwerp AGVV, waarover nu een consultatie loopt. Voor zover een steunmaatregel niet valt onder de (nieuwe) AGVV moet zij worden aangemeld. Aan de hand van de gestandaardiseerde beoordeling in de richtsnoeren zal de Commissie beoordelen of de maatregel met de interne markt verenigbaar kan worden verklaard.